Έναρξη λειτουργίας του τοπικού θεματικού δικτύου "αειφόρος τουρισμός"

Έναρξη λειτουργίας του τοπικού θεματικού δικτύου "Αειφόρος τουρισμός"

Ιδρύθηκε και λειτουργεί το ΤΘΔ "αειφόρος τουρισμός" από 10-1-2017, δηλαδή μετά την ολοκλήρωση της φετινής υποβολής και έγκρισης των προγραμμάτων ΣΔ και ΑΣ. Το σκεπτικό του Δικτύου αυτού φαίνεται στο αίτημα για την ίδρυση του στη ΔΔΕ Χαλκιδικής, το περιεχόμενο του οποίου παρουσιάζεται στη συνέχεια.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείσετε:
 • με τον Υπεύθυνο Σχολικών Δραστηριοτήτων κ. Αριστείδη Κωνσταντινίδη στο τηλ. 2371021497 
 • τον Υπεύθυνο ΣΕΠ του ΚΕΣΥΠ κ. Φιλιππο Κουτσάκα στο τηλ. 2371021156.

ΣΚΟΠΟΣ – ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το Δίκτυο υλοποιείται παράλληλα με την εκπόνηση προαιρετικών Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων και Αγωγής Σταδιοδρομίας και απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής.
Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής με αφορμή τα Παγκόσμια Έτη Αριστοτέλη 2016-2017 και το Παγκόσμιο Έτος Αειφόρου Τουρισμού 2017, ιδρύει το Τοπικό Θεματικό Δίκτυο «Αειφόρος Τουρισμός» για τα σχολικά έτη 2016-2017 και 2017-2018, στο πλαίσιο της διαρκούς υποστήριξης των εκπαιδευτικών που υλοποιούν προγράμματα ΣΔ και ΑΣ, αναλαμβάνοντας τη στήριξη του έργου των σχολικών ομάδων που θα ενταχθούν στο Δίκτυο με εκπαιδευτικό υποστηρικτικό υλικό και επιμορφωτικά σεμινάρια, καθώς και την παρουσίαση του έργου αυτού για διάχυση στην τοπική κοινωνία.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Η Χαλκιδική, μια περιοχή που έχει χαρακτηριστεί ως «μυστικός παράδεισος», διαθέτει απαράμιλλο φυσικό κάλλος και μακραίωνο πολιτισμό, εμφανίζει αξιόλογη τουριστική παρουσία - ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια – με σημαντική προοπτική άνθησης και βιώσιμης ανάπτυξης. Η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη – η «αειφορία» στον τουρισμό – όπως και οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού, που συνδυάζονται με τα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό στο χώρο της εκπαίδευσης, θεωρούμε πως είναι ανάγκη να υποστηριχθούν, να αναδειχθούν και να αξιοποιηθούν.


Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής κατανοώντας την αναγκαιότητα προώθησης, ανάδειξης και στήριξης του αειφόρου τουρισμού στην περιοχής μας, αλλά και τη σύνδεση αυτού με το περιβάλλον, τον πολιτισμό, την ιστορία, αλλά και τη βιώσιμη ανάπτυξη και επαγγελματική ενασχόληση των νέων, με διεύρυνση της τουριστικής περιόδου, ιδρύει το Τοπικό Δίκτυο με θέμα «Αειφόρος Τουρισμός» γι’ αυτούς ακριβώς τους σκοπούς.
Η θεματική του Τοπικού Δικτύου σχετίζεται με τον ΣΕΠ, τα πολιτιστικά θέματα και την περιβαλλοντική εκπαίδευση. Αλλά και με την τοπική ιστορία (διαχρονικά), τη φυσική αγωγή, την τοπική και οικιακή οικονομία, την αγωγή υγείας και τις ερευνητικές εργασίες βρίσκεται σε διαρκή αλληλεπίδραση-αλληλεξάρτηση. Επίσης η δυναμική της ανάπτυξης σύγχρονων παιδαγωγικών τεχνικών για καινοτόμα προσέγγιση σε πλήθος δράσεων και μαθημάτων, μπορεί να ενισχύσει τη συμμετοχή, τη συνεργασία, την επικοινωνία, την ομαδικότητα, την αυτογνωσία και την αυτοεκτίμηση των μαθητών, συντελεί στην ευαισθητοποίηση και τη διαμόρφωση ενεργών πολιτών, που είναι σε θέση να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και δράση.
Οι μαθητές που θα συμμετέχουν στο Δίκτυο, θα έχουν την ευκαιρία μέσα από την ενεργητική συμμετοχή τους να κατανοήσουν την ανθρώπινη δραστηριότητα και να αναπτύξουν υγιείς ανθρώπινες σχέσεις, να έρθουν σε επαφή με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου τους, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και σεβασμό προς την ιστορική και πολιτιστική τους κληρονομιά, να διαμορφώσουν θετικές στάσεις, δεξιότητες και αξίες, ώστε να αναπτύξουν κριτική σκέψη και να αναλάβουν δράση ως αυριανοί υπεύθυνοι ενεργοί πολίτες για πρακτικές και επιλογές που σχετίζονται με την ανάδειξη, προστασία και αξιοποίηση του περιβάλλοντος και του πολιτισμού στην προοπτική της βιωσιμότητας. Παράλληλα θα έχουν την ευκαιρία να ενεργοποιούν τη δημιουργικότητά τους, ενώ μέσω της βιωματικής εκπαίδευσης, της ομαδικής εργασίας, της συνεργασίας εντός της μαθητικής ομάδας, αλλά και του σχολείου με τοπικούς φορείς, αναμένεται να εμφανίσουν βελτιωμένες κοινωνικές δεξιότητες και συμπεριφορά (σεβασμός για τις απόψεις των άλλων κλπ), ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανότητας επίλυσης προβλημάτων, αυξημένη αυτοεκτίμηση, περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, ενδιαφέρον και μέριμνα για το τοπικό περιβάλλον, στο οποίο ζουν και αναπτύσσονται, που θα έχει ως αποτέλεσμα την εξέλιξή τους σε καλλιεργημένους και ευαίσθητους ενήλικες.
Το ΤΘΔ θα συντονίζει τη δικτύωση των σχολείων, των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των υπόλοιπων εμπλεκομένων ομάδων της τοπικής κοινωνίας, με γνώμονα την οργανωμένη επιστημονική, διδακτική και παιδαγωγική προσέγγιση του θέματος.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Το συγκεκριμένο Τοπικό Θεματικό Δίκτυο στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης για την Αειφορία στοχεύει στην:
 • Γνωριμία των μαθητών με τρόπο βιωματικό με εναλλακτικές μορφές τουρισμού, στην κατεύθυνση της αειφορίας. Τέτοιες μορφές είναι ο περιηγητικός, ο πεζοπορικός, ο αθλητικός, ο ιαματικός, ο θρησκευτικός, ο αγροτουρισμός, ο γαστρονομικός, ο οινολογικός κ.α. 
 • Απόκτηση υπεύθυνης στάσης και συμπεριφοράς σε θέματα τοπικού πολιτισμού και περιβαλλοντικής διαχείρισης. Εκδήλωση ενδιαφέροντος και σεβασμού προς την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου τους και κατανόηση της σημασίας διατήρησης της.
 • Ανάπτυξη ενεργών πολιτών με δεξιότητες στην αντιμετώπιση θεμάτων ανάδειξης, διαχείρισης, διατήρησης και προστασίας του πολιτιστικού περιβάλλοντος στον πλούσιο αρχαιολογικά και ιστορικά χώρο της Χαλκιδικής. Δημιουργία ιστορικής, πολιτιστικής συνείδησης στους σημερινούς μαθητές-αυριανούς πολίτες.
 • Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των μαθητών για το Περιβάλλον και εξέλιξή τους σε καλλιεργημένους, ευαίσθητους, υπεύθυνους και ενεργούς ενήλικες. Γνωριμία με τα πράσινα επαγγέλματα, που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τον τουρισμό.
 • Συνεργασία εκπαιδευτικών, μαθητών, γονιών, Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εμπλεκόμενων επαγγελματιών και φορέων (του τουρισμού). Πληροφόρηση, ευαισθητοποίηση, κινητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και ανάπτυξη συνεργατικών δράσεων.
 • Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων (κοινωνικότητα, ομαδική εργασία, συνεργατική συμπεριφορά).

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ:

 • Βιωματική προσέγγιση
 • Διεπιστημονικότητα - διαθεματικότητα
 • Ομαδική εργασία
 • Άνοιγμα του σχολείου στην τοπική κοινωνία και οικονομική ζωή
 • Ολιστικότητα – συνολική θεώρηση της έννοιας τουρισμός
 • Ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών μεταξύ των συνεργαζόμενων σχολείων

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ :

 • Εναλλακτικές (ή ήπιες) μορφές τουρισμού. Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη στη Χαλκιδική (με ξεπέρασμα του μαζικού τουρισμού).
 • Αθλητικός τουρισμός –πεζοπορικός, ορειβατικός, ποδηλατικός, φυσιολατρικός, ναυταθλητικός, αλιευτικός. Διοργάνωση αγώνων (κολυμβ. διάπλους, ιστιοπλοϊκοί, κλπ.)
 • Θρησκευτικός –προσκυνηματικός τουρισμός στη Χαλκιδική και το Άγιο Όρος.
 • Οικοτουρισμός, αγροτουρισμός, ιππικός. Σπηλαιολογικός και ιαματικός τουρισμός.
 • Γαστρονομικός τουρισμός και τοπικά προϊόντα. Δρόμοι του κρασιού και του τσίπουρου. 
 • Αρχαιολογικός, ιστορικός - πολιτιστικός τουρισμός. Σχολικός και συνεδριακός τουρισμός.
 • Τοπική πολιτιστική παραγωγή –λαογραφία και παράδοση, παραδοσιακή αρχιτεκτονική. Τα πολιτιστικά φεστιβάλ και τα πανηγύρια. Γνωριμία με το έργο καλλιτεχνών της Χαλκιδικής. 
 •  Διαμόρφωση θετικών στάσεων, δεξιοτήτων και αξιών για να αναγνωρίσουν οι μαθητές - αυριανοί πολίτες τη σημασία του αειφόρου τουρισμού και να συμβάλουν στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης, με χωρική και χρονική επέκτασή του.
 • Εφαρμογή στρατηγικής ανάπτυξης του τουρισμού σε συνεργασία με εμπλεκόμενους φορείς (γονείς, εκπαιδευτικοί, Τοπική Αυτοδιοίκηση, επαγγελματίες, πολιτιστικοί σύλλογοι). 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η συντονιστική επιτροπή αποτελείται από τα εξής τακτικά μέλη:
Ονοματεπώνυμο, κλάδος και ιδιότητα
 1. Κωνσταντινίδης Αριστείδης, ΠΕ12.01, Υπεύθυνος Σ.Δ. Δ.Δ.Ε. Χαλκιδικής
 2. Κουτσάκας Φίλιππος, ΠΕ 20, Υπεύθυνος ΣΕΠ του ΚΕΣΥΠ Πολυγύρου
 3. Μάντσιος Βασίλειος, ΠΕ19, Δ/ντής ΕΠΑΛ Νικήτης
 4. Ζουμπουλίδου Ελένη, ΠΕ 18, καθηγ. Τουριστικού τομέα ΕΠΑΛ Νικήτης
 5. Ντόντουλος Βασίλειος, ΠΕ11, Δ/ντής ΓΕΛ Κασσάνδρας

Η Συντονιστική Επιτροπή:
 • θα συντονίζει τις μαθητικές ομάδες (και τα σχολεία) που συμμετέχουν στο δίκτυο
 • θα αναπτύσσει συνεργασίες με επιστημονικούς, πολιτιστικούς, επαγγελματικούς και τοπικούς φορείς
 • θα υποστηρίζει το έργο των εκπαιδευτικών
 • θα επιμορφώνει τους εκπαιδευτικούς σε θέματα του δικτύου
 • θα διαχειρίζεται τυχόν προβλήματα


ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Για να ενταχθεί μια σχολική μονάδα της ΔΔΕ Χαλκιδικής στο ΤΘΔ «αειφόρος τουρισμός» θα πρέπει να υλοποιεί τουλάχιστον στο ένα από τα δύο σχολικά έτη λειτουργίας του Δικτύου Πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων ή Αγωγής Σταδιοδρομίας - κατά προτίμηση με θέμα που να εντάσσεται στην ευρύτερη θεματολογία του. Δυνατότητα ένταξης δηλαδή έχουν και οι σχολικές μονάδες που δεν υλοποιούν φέτος πρόγραμμα στην ίδια θεματική, αλλά επιθυμούν να αναπτύξουν δράσεις στα πλαίσια του εν λόγω Δικτύου και να υλοποιήσουν σχετικό πρόγραμμα την επόμενη χρονιά. Το συντονισμό των δράσεων σε επίπεδο σχολικής μονάδας αναλαμβάνει εκπαιδευτικός/οί του σχολείου, που ορίζονται από το σύλλογο διδασκόντων (στην περίπτωση που δεν υλοποιούν πρόγραμμα ΣΔ).
Στην ίδρυση του ΤΘΔ συμμετέχουν κατ’ αρχήν δέκα (10) σχολικές μονάδες της ΔΔΕ Χαλκιδικής που υλοποιούν σχετικά προγράμματα:
 1. Γυμνάσιο Ν. Καλλικράτειας 
 2. Γυμνάσιο Πολυγύρου 
 3. Γυμνάσιο Γαλάτιστας 
 4. Γυμνάσιο Νικήτης 
 5. Γυμνάσιο, Λ.Τ. Ν. Μαρμαρά 
 6. ΕΠΑΛ Νικήτης 
 7. ΕΠΑΛ Κασσάνδρας 
 8. ΓΕΛ Κασσάνδρας 
 9. ΓΕΛ Αρναίας 
 10. ΕΕΕΕΚ Ν. Ποτίδαιας 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό στο εν λόγω δίκτυο συνεργαζόμενοι Φορείς προβλέπεται να είναι η Ένωση Ξενοδοχείων Χαλκιδικής, το Επιμελητήριο Χαλκιδικής, Οργανισμοί Πολιτιστικών Φεστιβάλ, εκπρόσωποι των Δήμων, ο Παγχαλκιδικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης «ο Αριστοτέλης», η ΙΛΕΧ, τοπικοί πολιτιστικοί σύλλογοι, καλλιτέχνες, ειδικοί επιστήμονες, και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα. Κατά τη διάρκεια εξέλιξης του Δικτύου υπάρχει δυνατότητα μεταβολής των συνεργασιών, επέκτασης τους ή και δημιουργίας νέων.

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Η υποστήριξη των σχολείων και των εκπαιδευτικών του δικτύου θα πραγματοποιείται με ημερίδες, σεμινάρια, συναντήσεις εργασίας, βιωματικά εργαστήρια και επιμορφωτικές επισκέψεις σε χώρους (πχ. αρχαιολογ. χώρους, μουσεία, οινοποιία, πολιτιστικά κέντρα), που έχουν σχέση με την ανάπτυξη του Δικτύου, καθώς και άλλες καινοτόμες δραστηριότητες (πχ. εθελοντικές δράσεις, πεζοπορίες, αγώνες, μαθητικοί διαγωνισμοί), ώστε να ενισχυθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η δουλειά των σχολικών ομάδων του δικτύου.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η διάρκεια λειτουργίας του ΤΘΔ προβλέπεται να είναι διετής, οι σχολικές μονάδες θα έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν το τρέχον σχολικό έτος 2016-2017 ή και το επόμενο.
Οι διευθυντές/τριες των Σχολείων (είτε των κατ’ αρχήν ιδρυτικών είτε άλλων σχολείων που ενδιαφέρονται να ενταχθούν ως ιδρυτικά στο ΤΘΔ) παρακαλούνται να αποστείλουν μέχρι 25 Ιανουαρίου 2017 την συνημμένη αίτηση συμπληρωμένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση akonstand@yahoo.gr. Η αίτηση αυτή θα οριστικοποιεί τη συμμετοχή τους στο ΤΘΔ.

Comments

Popular posts from this blog

Πεζοπορικές - ορειβατικές διαδρομές με τη ΔΔΕ Χαλκιδικής

Τα CRS και η σημασία τους στην λειτουργία των τουριστικών γραφείων

Η αειφόρος ανάπτυξη προϋπόθεση για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου στη Χαλκιδική