Posts

Πεζοπορικές - ορειβατικές διαδρομές με τη ΔΔΕ Χαλκιδικής

Image
Το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων και η Ομάδα Φυσικής Αγωγής της ΔΔΕ Χαλκιδικής και το Τοπικό Θεματικό Δίκτυο «Αειφόρος Τουρισμός» διοργανώνουν μια σειρά περιπατητικών-ορειβατικών διαδρομών σε τρία σημεία της Χαλκιδικής (Πολύγυρος – Κασσάνδρα – Σιθωνία), με σκοπό την γνωριμία και ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών της Δ.Δ.Ε. Χαλκιδικής σχετικά με το φυσικό περιβάλλον και έναν υγειινό τρόπο ζωής και την προώθηση τους στη συνέχεια και στους μαθητές. Καθορίστηκε επίσης ένα συμβολικό κόστος συμμετοχής (5 ευρώ), με στόχο τα έσοδα να διατεθούν για τη στήριξη των Ειδικών Σχολείων (ΕΕΕΕΚ) της Δ.Δ.Ε. Χαλκιδικής.Την Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 11.00 πραγματοποιήθηκε η πρώτη, φθινοπωρινή ορειβατική – περιπατητική διαδρομή εκπαιδευτικών και φίλων στον Πολύγυρο, που στέφθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία! Για την ακρίβεια έγιναν παράλληλα δύο διαδρομές, 4 και 7 χιλιομέτρων, για μικρής και μέσης εμπειρίας πεζοπόρους, με αρκετή υψομετρική διαφορά, στα μονοπάτια του Χολομώντα στην περιοχή του Πολυγύ…

Τα CRS και η σημασία τους στην λειτουργία των τουριστικών γραφείων

Εισαγωγή
Οι τεχνολογικές εξελίξεις έφεραν τεράστιες αλλαγές σε όλους τους τομείς της οικονομίας και έπαιξαν μεγάλο ρόλο στην  διευκόλυνση του τουριστικού τομέα. Η εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων στα τουριστικά γραφεία παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του τουριστικού προϊόντος. Μεγάλη αλλαγή επήλθε στα συστήματα των κρατήσεων τα οποία χρησιμοποιούνται από το μεγαλύτερο ποσοστό της τουριστικής βιομηχανίας. Η τουριστική βιομηχανία περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες: Προμηθευτές του τουριστικού προϊόντοςκαταλύματα, ξενοδοχεία κ.ά.εταιρείες: αυτοκινήτων, λεωφορείων κ.ά.επιχειρήσεις μεταφορών: ναυτιλιακές, αεροπορικές κ.ά.δημόσιους οργανισμούς: θέατρα, μουσεία κ.ά.συνεδριακοί, εκθεσιακοί χώροι κ.ά.Μεσάζοντες, τουριστικά γραφεία, CRS, GDS κ.ά..Τουρίστες πελάτες που ταξιδεύουν για ψυχαγωγία, για επαγγελματικούς, θρησκευτικούς, λόγους υγείας κ.ά..Η εξέλιξη των συστημάτων κρατήσεων βελτιώνει όχι μόνο την ποσότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά και την ποιότητα, προσφέρει δε στις τουριστικές επ…

Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Αειφόρος Τουρισμός"

Ακολουθούν οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Αειφόρο Σχολείο - Αειφόρος Τουρισμός".

«Αειφόρο σχολείο: το σχολείο τουμέλλοντός μας», Αικατερίνη Τσέκου, Διευθύντρια ΔΔΕ Χαλκιδικής, φιλόλογος – ιστορικός, «Εναλλακτικός τουρισμός στο Δήμο Σιθωνίας», Στυλιανός Κωστίκας, Πρόεδρος Επιτροπής Τουριστικής ανάπτυξης και προβολής Δήμου Σιθωνίας.«Η αειφόρος ανάπτυξη προϋπόθεση για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου στηΧαλκιδική», Γρηγόριος Τάσιος, Πρόεδρος Τουριστικού Οργανισμού Χαλκιδικής και Πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής.«Tουρισμός: εκπαιδευτικές επιλογές καιεπαγγελματικές προοπτικές», Φίλιππος Κουτσάκας, Υπεύθυνος ΣΕΠ του Κέντρου Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Πολυγύρου - πληροφορικός.«Σύνδεση σχολείου και τοπικής κοινωνίας στην στρατηγική της αειφορίας στον τουρισμό, μέσω των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων και του ΤΘΔ Αειφόρος Τουρισμός», Αριστείδης Κωνσταντινίδης, Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων –πολιτικός μηχανικός, Δραστηριοτήτων και του ΤΘΔ «αειφόρος τουρισμός»»…

Η αειφόρος ανάπτυξη προϋπόθεση για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου στη Χαλκιδική

«Η αειφόρος ανάπτυξη προϋπόθεση για την επιμήκυνση  της τουριστικής περιόδου στη Χαλκιδική» κ Γρηγόρης Τάσιος, Πρόεδρος του Τουριστικού Οργανισμού Χαλκιδικής και της Ένωσης Ξενοδοχείων Χαλκιδικής


Το 2017 έχει ανακηρυχτεί από τον ΟΗΕ ως Διεθνές Έτος Αειφόρου Τουρισμού, γεγονός που αποδεικνύει τη σημασία και τη βαρύτητα που δίνεται στη βιώσιμη ανάπτυξη και στον κλάδο του τουρισμού, θέτοντας την ως προτεραιότητα.  

Σύμφωνα με τον κλασικό ορισμό, αειφόρος ανάπτυξη είναι η «ανάπτυξη που καλύπτει τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες». Με άλλα λόγια, αποτελεί τη μέριμνα ώστε η σημερινή μεγέθυνση να μην υπονομεύει τις δυνατότητες μεγέθυνσης των μελλοντικών γενεών. Η αειφόρος ανάπτυξη έχει τρεις συνιστώσες: - οικονομική - κοινωνική - περιβαλλοντική.

Η Χαλκιδική είτε μέσω της Ένωσης Ξενοδοχείων Χαλκιδικής είτε μέσω του Τουριστικού Οργανισμού Χαλκιδικής προωθεί την αειφόρο ανάπτυξη του προορισμού μέσα από συγκ…

Αειφόρος ανάπτυξη και εναλλακτικός τουρισμός στη Σιθωνία

Κωστίκας Στυλιανός, Αειφόρος ανάπτυξη και  εναλλακτικός τουρισμός στη Σιθωνία

1.Ορισμός εναλλακτικού τουρισμού.   Με τον όρο εναλλακτικός τουρισμός ορίζεται το σύνολο των ολοκληρωμένων τουριστικών υπηρεσιών, οι οποίες διακρίνονται από εξειδίκευση ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες και προτιμήσεις των πελατών, απευθύνονται σε ένα εξειδικευμένο κοινό, στηρίζονται σε οικολογικά ανεκτές και ήπιες δραστηριότητες, ενώ αναδεικνύουν χωρίς να καταστρέφουν τα φυσικά κάλλη μίας περιοχής. Τα κύρια χαρακτηριστικά του εναλλακτικού τουρισμού είναι η αναζήτηση της αυθεντικότητας και της επαφής με την φύση, η άρνηση των απρόσωπων τουριστικών πακέτων, η αποφυγή των κοσμικών παραλιών και ο συνδυασμός των διακοπών με την προσφορά εθελοντικής εργασίας.  Συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και προσφέρει λύσεις σε προβλήματα της τουριστικής εποχικότητας.
Τι ζητάμε από τον εναλλακτικό τουρισμό; Να φέρει νέους επισκέπτες στην περιοχή μας, μέσης και ανώτερης οι…

Ειδικές μορφές τουρισμού ΙΙ - εκπαιδευτικές προτάσεις

4.ΙΣΤΟΡΙΚΟ/ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ
Α. Φύλλο οδηγιών για τον/την εκπαιδευτικό
ΣΤΟΧΟΙ • Γνωριµία των µαθητριών/των µε βιωµατικό τρόπο των διαφόρων ιστορικών µνηµείων και στοιχείων της πολιτιστικής κληρονοµιάς της περιοχής τους • Κατανόηση της έννοιας «ιστορικό µονοπάτι» και της σηµασία του στη βιώσιµη τουριστι- κή ανάπτυξη της περιοχής • Παροχή ευκαιρίας σχεδιασµού ενός ιστορικού µονοπατιού της περιοχής και ανάπτυξη δε- ξιοτήτων ξενάγησης • Ανάπτυξη ικανοτήτων δηµιουργικής έκφρασης, καλλιτεχνικών δεξιοτήτων • Κατανόηση ότι ο τρόπος που αντιλαµβάνεται ο καθένας το χώρο είναι υποκειµενικός.

Ειδικές μορφές τουρισμού Ι - εκπαιδευτικές προτάσεις

Ειδικές Μορφές Τουρισμού (1)
1. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Α. Φύλλο οδηγιών για τον εκπαιδευτικό
ΣΤΟΧΟΙ • Γνωριµία µε την έννοια του πολιτιστικού τουρισµού • Κατανόηση της σηµασίας της τοπικής πολιτιστικής κληρονοµιάς για τον τουρισµό • Αναγνώριση της σηµασίας της ανάπτυξης του πολιτιστικού τουρισµού για τη βιώσιµη ανάπτυξη µιας περιοχής, την προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς της • ∆ηµιουργία ενδιαφέροντος για την προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς • Γνωριµία µε τοπικά µνηµεία πολιτιστικής κληρονοµιάς και ανάπτυξη της ικανότητας περιγραφής παρουσίασης της περιοχής τους