Η αειφόρος ανάπτυξη προϋπόθεση για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου στη Χαλκιδική

«Η αειφόρος ανάπτυξη προϋπόθεση για την επιμήκυνση  της τουριστικής περιόδου στη Χαλκιδική» κ Γρηγόρης Τάσιος, Πρόεδρος του Τουριστικού Οργανισμού Χαλκιδικής και της Ένωσης Ξενοδοχείων Χαλκιδικής


Το 2017 έχει ανακηρυχτεί από τον ΟΗΕ ως Διεθνές Έτος Αειφόρου Τουρισμού, γεγονός που αποδεικνύει τη σημασία και τη βαρύτητα που δίνεται στη βιώσιμη ανάπτυξη και στον κλάδο του τουρισμού, θέτοντας την ως προτεραιότητα.  

Σύμφωνα με τον κλασικό ορισμό, αειφόρος ανάπτυξη είναι η «ανάπτυξη που καλύπτει τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες». Με άλλα λόγια, αποτελεί τη μέριμνα ώστε η σημερινή μεγέθυνση να μην υπονομεύει τις δυνατότητες μεγέθυνσης των μελλοντικών γενεών. Η αειφόρος ανάπτυξη έχει τρεις συνιστώσες: - οικονομική - κοινωνική - περιβαλλοντική.

Η Χαλκιδική είτε μέσω της Ένωσης Ξενοδοχείων Χαλκιδικής είτε μέσω του Τουριστικού Οργανισμού Χαλκιδικής προωθεί την αειφόρο ανάπτυξη του προορισμού μέσα από συγκεκριμένες δράσεις:

- Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα (πχ. Smile)
- Οργάνωση ημερίδων/ workshop για την εκπαίδευση των στελεχών και των επιχειρηματιών του τουρισμού (πχ. bike friendly)
- Δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας σε συνεργασία με φορείς και συλλόγους (πχ. διάσχιση Δραγουδέλι) 
- Προώθηση εναλλακτικές μορφές τουρισμού συμβατές με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης (αγροτουρισμός, περιπατητικός και ποδηλατικός τουρισμός)
- Πιστοποιητικά περιβαλλοντικής ποιότητας (Γαλάζιες σημαίες)
- Χρησιμοποίηση νέων τεχνολογιών φιλικές προς το περιβάλλον (eco labels/ green key)
- Η μείωση των απορριμμάτων και η εξασφάλιση της ανακύκλωσής τους (Ανακύκλωση σκουπιδιών, κομποστοποίηση σε ξενοδοχεία κά)
- Υλοποίηση συμπράξεων και συνεργειών μεταξύ των τουριστικών προορισμών για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών, όπως με την περιοχή του Zingst, Γερμανία
- Συμμετοχή στο ευρωπαϊκό δίκτυο Natura network (2000) που αφορά τις προστατευόμενες περιοχές - Στήριξη τοπικής παραγωγής μέσω της υιοθέτησης του Ελληνικού πρωινού
- Δράσεις προστασίας πολιτιστικής κληρονομιάς (βλ. UNESCO-Άγιο Όρος)
- Μελέτη, σχεδιασμός και υλοποίηση ενός δικτύου περιπατητικών διαδρομών σε συνεργασία με το Τμ. Δασοκομίας του ΑΠΘ με σεβασμό στο περιβάλλον και την πολιτιστική/ιστορική κληρονομιά του τόπου με σκοπό την πιστοποίηση τους από το Ευρωπαϊκό πρότυπο Leading Trails.
 

Comments

Popular posts from this blog

Πεζοπορικές - ορειβατικές διαδρομές με τη ΔΔΕ Χαλκιδικής

Τα CRS και η σημασία τους στην λειτουργία των τουριστικών γραφείων